Θερμομόνωση και ηχομόνωση δαπέδων με ενδοδαπέδια θέρμανση

Υλικά

 • Πλακάκια
 • Kόλλα πλακιδίων Carbostick Flex
 • Τσιμεντοκονία CARBOBETON®SCREED
 • Πλέγμα ενίσχυσης
 • Σωλήνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Αντικραδασμική μεμβράνη
 • CARBOBETON®THERM
 • Πλάκα σκυροδέματος
 • Επίχρισμα Carboplaster Base
 • Φινίρισμα Carboplaster Fine
 • Σωληνώσεις
 • Πετροβάμβακας
 • Ελαστική σφράγιση αρμού διαστολής
 • Βαφή Carbopaint

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Θερμομόνωσης & Ηχομόνωσης

 1. Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.
 2. Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος CARBOBETON®THERM.
 3. Μετά την σκλήρυνση του CARBOBETON®THERM τοποθετείται αντικραδασμική μεμβράνη.
 4. Η μεμβράνη στερεώνεται προσωρινά περιμετρικά στους τοίχους σε ύψος μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο συνολικό ύψος που αναμένεται να προκύψει μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων.
 5. Τοποθέτηση των σωληνώσεων της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
 6. Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.
 7. Ακολουθεί η εφαρμογή εξομαλυντικής τσιμεντοκονίας CARBOBETON®SCREED κατά προτίμηση οπλισμένης με οικοδομικό πλέγμα.
 8. Ταυτόχρονα γίνεται κατασκευή αρμών διαστολής περιμετρικά και όπου αλλού απαιτείται ώστε να προκύπτουν ελεύθερες επιφάνειες όχι μεγαλύτερες των 20-25m2.
 9. Μετά την σκλήρυνση του CARBOBETON®SCREED ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με ειδικό λειαντήρα με τη χρήση χωροβάτη laser.
 10. Κατόπιν της πλήρης ωρίμανσης της τσιμεντοκονίας CARBOBETON®SCREED η επιφάνεια ασταρώνεται με το ειδικό αστάρι ενίσχυσης της πρόσφυσης CARBOPLAST.
 11. Τοποθετούνται τα κεραμικά πλακίδια με ελαστική κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX κατηγορίας C2TE κατά το πρότυπο ΕΝ 12004 πλήρως ελαστικοποιημένη με το ειδικό πρόσθετο CARBOFLEX, χωρίς όμως να καλύπτονται οι αρμοί διαστολής της τσιμεντοκονίας.
 12. Κόβεται περιμετρικά η αντικραδασμική μεμβράνη ακριβώς «πρόσωπο» με τα πλακίδια.
 13. Η τοποθέτηση του σοβατεπί πρέπει να γίνεται με κόλλα επί του τοίχου χωρίς να υπάρχει επαφή με τα πλακίδια του δαπέδου.
 14. Ακολουθεί σφράγισμα των περιμετρικών καθώς και των ενδιάμεσων αρμών διαστολής που προκύπτουν, με μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών διαστολής CARBOMASTIC PU, αφού προηγουμένως τοποθετηθεί κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου και ασταρωθεί η επιφάνεια με CARBOMASTIC PU PRIMER.
 15. Εναλλακτικά μπορούν να τοποθετηθούν έτοιμα προφίλ αρμών διαστολής παράλληλα με την κόλληση των πλακιδίων.
 16. Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με ειδικό ελαστικό αρμόστοκο.

Για μέσο πάχος στρώσης 6 cm CARBOBETON®THERM και 6 cm CARBOBETON®SCREED η αντίσταση θερμοπερατότητας Uvalue είναι περίπου 0,711 W/m2K και καλύπτονται οι απαιτήσεις του κανονισμού θερμομόνωσης. O σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης στα 400 Hz επί της πλάκας σκυροδέματος είναι περίπου 52 dΒ.